நாய் பெற்ற தெங்கம்பழம் போல்!

நாய் பெற்ற தெங்கம்பழம் போல்!
ஸ்ரீகாந்த் தின் நண்பர்கள்!
– உவம விளக்கம் தருக.

நாய் – உவமை.
ஸ்ரீகாந்த் – உவமேயம்.
போல் – உவம உறுப்பு.

உவம விளக்கம்:
நாய் ஒரு தேங்காயை பெருமானால், அது தானும் பயன் பெறாமல், பிறரையும் அண்ட விடாமல் அலையும். அது போல, ஸ்ரீகாந்த்…. நிற்க.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s